​Pogodnosti za DIVž

  • Savjeti iz područja zaštite intelektualnog vlasništva,
  • Pomoć i podrška u rzvoju inovacija – od ideje do gotovog proizvoda,
  • Podrška u izradi modela i prototipa,
  • Suradnja na stvaranju preduvjeta za komercijalnu proizvodnju pojedinih inovacija
  • Pomoć pri izradi promotivnih materijala pri sudjelovanju na domačim i međunarodnim izložbama,
  • Uključivanje u programe izobrazbe iz problematike intelektualnog vlasništva i drugih područja od značaja za pojedine inovatore,
Kontakt

DRUŠTVO INOVATORA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Graberje 33,
 Varaždin 42000

Žiro račun:
2360000-1101744447 ZABA

IBAN:
HR2523600001101744447 ZABA

MB: 3416348
OIB: 83896635314

E-mail:
divz@divz.hr
divz@vz.t-com.hr

Predsjednik: Josip Kužir

GSM: 098/185-33-25

RADNO VRIJEME:
PETKOM OD 18:00 DO 19:00 SATI

kontaktirajte nas

Slogan

    Inovator ima dovoljno hrabrosti da sumnja u postojeće i dovoljno smjelosti da istražuje nepoznato.    

Josip Kužir